Finntakuu Oy

on suomalainen yritys, jonka erityisosaamisena on Lisäturvan tarjoaminen ajoneuvoille teknisen vian sattuessa.

1. Määritelmät

Ajoneuvo tai auto - Lisäturvakortissa mainittu ajoneuvo, jota nämä ehdot koskevat

Me - FinnTakuu Oy

Asiakas - Lisäturvan ottaja, jonka ajoneuvoa nämä ehdot koskevat, ja jonka henkilötiedot ilmenevät Lisäturvakortissa

Lisäturvakortti - Todistus Lisäturvasta, joka on toimitettu FinnTakuu Oy:ltä ja jossa selitetään Lisäturvan kattavuus, ja joka on toimitettu asiakkaalle yhdessä näiden ehtojen kanssa

Alkamispäivä - Alkamispäivä on mainittu Lisäturvakortissa

Päättymispäivä - Alkamispäivämäärä lisättynä Lisäturvakaudella kuukausina

Lisäturvakausi - Lisäturva on voimassa alkamispäivästä päättymispäivään, tai päättymiskilometrimäärään asti, kumpi ehto saavutetaan ensin

Kilometriraja - matkamittarin lukema hankintapäivänä lisättynä valitun Lisäturvan kilometrimäärällä

Normaali kuluminen - Auton osien luonnolliset ja luontaiset kulumisominaisuudet. Suorituskyvyn vähittäistä heikkenemistä, joka johtuu normaalista kulumisesta, ei pidetä rikkoutumisena

Omavastuu - Omavastuu on asiakkaan maksettava osuus korjaustapauksissa. Omavastuu on määritelty Lisäturvakortissa

Rikkoutuminen - Minkä tahansa Lisäturvan piiriin kuuluvan osan rikkoutuminen, joka estää sen toiminnan valmistajan määritysten mukaisesti.

Korvattava osa - Mikä tahansa alkuperäinen osa, joka on ollut ajoneuvossa sen hankintahetkellä, tai vastaavat korvaavat osat, jotka täyttävät valmistajan määritykset.

FinnTakuu Oy:n Lisäturva ajoneuvoille

Me korjautamme tai vaihdatamme kaikki Lisäturvan alaisuuteen kuuluvat osat, jotka rikkoutuvat. Rikkoutumistapauksissa asiakkaan tulee noudattaa menettelytapoja kohdassa 4."Menettely ajoneuvon rikkoutuessa"


2. Lisäturvien yleiset ehdot

2.1 Meillä on oikeus velvoittaa asiakas tarkistuttamaan ajoneuvon mittarilukema ja ajoneuvon kunto lähimmällä yhteistyökorjaamollamme.

2.2 Jos vaurio kuuluu Lisäturvan piiriin, korjauksesta ja vianmäärityksestä aiheutuneet kustannukset korvataan. Vianmäärityksestä ja purkukustannuksista korvataan enintään yhden tunnin tuntiveloitus, ellei etukäteen FinnTakuu Oy:n kanssa ole muuta sovittu ja kirjallisesti hyväksytty. Mikäli rikkoutuminen ei kuulu Lisäturvan piiriin, maksaa asiakas vianmäärityksen kokonaisuudessaan.

2.3 Omavastuu: Asiakkaan on maksettava omavastuu kuten Lisäturvaehdoissa on määritelty, kustakin Lisäturvan alaisesta korjauskäynnistä.


3. Tapahtumat, joita ei korvata

Lisäturva ei kata mitään seuraavista:

3.1 Lisäturva ei kata eikä korvaa vahingoittumista, jos rikkoutuminen on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

3.2 Audiolaitteet (paitsi jos mainittu lisävarustepaketissa) mukaan lukien kaiuttimet, visuaaliset ja muut elektroniset laitteet (mukaan lukien pelijärjestelmät, DVD, TV), puhelimet, tutkanpaljastimet ja GPS-laitteet.

3.3 Määräaikaishuollot, ohjelmistopäivitykset, säädöt ja kuluvat osat, mukaan lukien pyörän laakerit, akut, verhous, matot, korin ja verhouksen koristeet, hihnat, jarrupalat, jarrurummut ja jarrulevyt, iskunvaimentimet, pakoputkisto, kitkamateriaalit, lasi, letkut, valojen polttimot ja umpiot, kytkin kokonaisuudessaan, sytytystulpat ja sytytysjohtimet, renkaat, kosteusvauriot, äänet, pyörien tasapainotus ja tuulilasinpyyhinten sulat.

3.4 Rikkoutuminen, joka on suora seuraus mekaanisesta tai rakenteellisesta viasta, jonka valmistaja on myöntänyt millä tahansa tavalla, tai valmistaja korjaa omalla kustannuksellaan.

3.5 Muun kuin ajoneuvon valmistajan toimittama varaosa, ellei se ole vastaavan kaltainen, laatuinen ja yhteensopiva ajoneuvon valmistajan teknisten määritysten ja kulumistoleranssin kanssa.

3.6. Rikkoutuminen, joka johtuu laiminlyönnistä, väärinkäytöstä, väärästä huollosta tai asiakkaan laiminlyönnistä suorittaa valmistajan vaatimat tai suosittelemat kunnostustyöt.

3.7. Rikkoutuminen, joka johtuu sopivien tai tarvittavien jäähdytys- tai voiteluaineiden vähäisestä määrästä tai puutteesta tai joka johtuu jäteöljyn keräytymisestä, saasteista tai vieraista esineistä.

3.8 Jos ajoneuvo on kolarikorjattu ja uudelleen rekisteröity.

3.9 Rikkoutuminen, jonka syynä on onnettomuus, kansalaisliike tai mellakka, törmäys (mukaan lukien tieltä ulosajo) tai kaatuminen, lasin rikkoutuminen, maanjäristys, räjähdys, putoavat esineet, tuli tai savu, tulva, nestesaastuminen, jäätyminen, polttoaineen saastuminen, rakeet, salama, ilkivalta, öljyn saastuminen, ruoste tai korroosio, varkaus tai luvaton käyttöönotto, kilpa-ajo, vandalismi, vesi, veden saastuminen, myrskytuuli ja muut ulkoiset voimat tai tapahtumat.

3.10 Kaupallisesti käytetty ajoneuvo, lumen auraukseen, vuokraustoimintaan, edustukseen, taksina, kaikki hälytysajoneuvot tai kilpailussa tai off road -ajossa käytetyt ajoneuvot.

3.11 Minkä tahansa osan rikkoutuminen, jos matkamittari ei ole toimiva tai sitä on säädetty tai se on irrotettu. Emme korvaa rikkoutumista, mikäli auton huoltokirja on puutteellinen ja autoa ei ole huollettu auton valmistajan ilmoittaman huolto-ohjelman mukaisesti.

3.12 Rikkoutuminen, joka on ollut olemassa tai joka aiheutui ennen Lisäturvan voimaantuloa.

3.13 Rikkoutuminen tai korjaus, joka tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella.

3.14 Rikkoutuminen, joka johtuu Lisäturvan piiriin kuulumattoman osan rikkoutumisesta.

3.15 Komponentit tai osat, jotka eivät ole rikkoutuneet tai aiheuttaneet rikkoutumista, mutta ne vaihdetaan perustuen valmistajan tai korjaamon suosituksiin.

3.16 Rikkoutuminen, joka on aiheutunut asiakkaan laiminlyönnistä tai piittaamattomuudesta ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin lisävaurioiden estämiseksi, kun havaittavissa on selkeä vika (esimerkiksi moottorin lämpötilan muutos).

3.17 Ajoneuvot, joissa on muutoksia moottorissa, voimansiirrossa tai jousituksessa (mukaan lukien pyörän tai renkaan koot ja asennot) tai pakoputkistossa, joita ajoneuvon valmistaja ei ole hyväksynyt.

3.18 Toimintatehon vähittäin tapahtuva heikkeneminen, joka johtuu normaalista kulumisesta, kun rikkoutumista ei ole tapahtunut.


4. Menettely ajoneuvon rikkoutuessa

Kun ajoneuvo rikkoutuu Lisäturvan alaisuuteen kuuluvan osan rikkoutumisen seurauksena, tulee noudattaa alla olevaa menettelytapaa.

4.1 Mikäli paikkakunnalla ei ole FinnTakuu Oy:n yhteistyökorjaamoa, voidaan käyttää myös paikallista korjaamoa. Yhteistyökorjaamoista löytyy lista kotisivuiltamme www.finntakuu.fi sekä näiden ehtojen liitteenä. Lisäturva kattaa työn osalta kustannukset 70,00 euron tuntiveloitukseen asti.

Vietäessä ajoneuvoa korjaamolle tarvitaan seuraavat asiakirjat:
- Lisäturvakortti
- ajoneuvon huoltokirja

4.2 Korjaamon on soitettava kustannusarvio työstä ja varaosista FinnTakuu Oy:n korvausosastolle puh. 010 616 8080 hyväksyntää varten.

Korvaushakemukset hyväksytään puhelimitse, jotta ajoneuvo olisi käyttökunnossa mahdollisimman nopeasti. Kun kustannuksista on sovittu ja laskutuslupa annettu, korjaustyöt voidaan aloittaa.

Asiakkaan on pyydettäessä näytettävä FinnTakuu Oy:lle ja/tai korjaamolle kaikki ostokuitit, laskut tai työmääräykset, joista näkee, että ajoneuvo on asianmukaisesti huollettu tai ylläpidetty valmistajan määritysten mukaisesti.

4.3 Kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa korjauksesta asiakkaan tai korjaamon on toimitettava FinnTakuu Oy:lle kopiot työtilauksista ja muista pyydetyistä kuiteista tai asiakirjoista. Asiakkaan tai korjaamon on toimitettava selostus rikkoutumisesta ja korjauksista, mukaan lukien yksilöity ja päivätty työtilaus ja maksetut kuitit. Kaikkien kuittien on oltava asiakkaan nimellä ja niissä on oltava päiväys/päiväykset, ajoneuvon merkki ja matkamittarin lukema rikkoutumisen ajankohtana sekä asiakkaan yhteystiedot.

4.4. Jos ajoneuvo on korjattu FinnTakuu Oy:n yhteistyökorjaamolla, FinnTakuu Oy hoitaa maksun suoraan korjaamon kanssa. Muussa tapauksessa tulee toimia seuraavasti:

FinnTakuu Oy:lle lähetetään seuraavat asiakirjat:
- Maksetuksi kuitattu korjauslasku
- Auton viimeisin huoltolasku, ennen rikkoutumista
- Tiedot korvauksen maksua varten, korvaus maksetaan vain asiakkaan tilille

4.5 Toimistoajan ulkopuolella, jolloin asiakkaalla ei ole mahdollisuutta hankkia ennakkohyväksyntää, on asiakkaan säilytettävä vaihdetut osat ja asiakkaan on annettava FinnTakuu Oy:lle sellaiset asiakirjat ja tiedot, joita kohtuudella voidaan vaatia ja, jotka ovat tarpeen FinnTakuu Oy:n vastuun selvittämiseksi.


5. Vastuurajoitukset

Asiakkaan tulee lukea nämä ajoneuvon Lisäturvaehdot huolellisesti. Ne sisältävät asiakkaan ja FinnTakuu Oy:n väliset Lisäturvaehdot kokonaisuudessaan.

Me emme korvaa rikkoutumisia, mikäli auton huoltokirja on puutteellinen ja autoa ei ole huollettu auton valmistajan ilmoittaman huolto-ohjelman mukaisesti.

Me emme korvaa onnettomuustilanteissa syntyneitä vahinkoja. Ehdot, joissa mainitaan asiakkaan velvollisuudet, määräaikaishuollot mukaan lukien, ovat osiossa 6. "Asiakkaan velvollisuudet."

Varaosat voivat olla uusia, kunnostettuja tai osia, joilla on sama tyyppi ja laatu. Tämä tarkoittaa, että jos autolla on ajettu paljon, korvausosastolla on oikeus korvata rikkoutunut osa käytetyllä varaosalla.

Kokonaiskorvausmäärä kaikille Lisäturvakauden aikana haetuille korvauksille on 5 000,00 euroa.


6. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan on noudatettava seuraavia menettelytapoja. Jos asiakas ei noudata näitä menettelytapoja ja se aiheuttaa rikkoutumisen, lisävaurioita tai tarpeettomia korjauksia, tai estää meitä saamasta tarvittavia tietoja, kuten alla on esitetty, korvausta voidaan alentaa tai se evätä kokonaan:

6.1 Asiakkaan on pidettävä ajoneuvonsa huollettuna valmistajan suositusten mukaisesti, pidettävä kaikki nesteet asianmukaisilla tasoilla huoltojen välillä ja säilytettävä kaikki ostokuitit, laskut tai työmääräykset, joissa näkyy päiväys, matkamittarin lukema, ajoneuvon merkki, ajoneuvon valmistenumero ja suoritetut huoltotyöt, mukaan lukien näiden huoltojen tekoon tarvittavat osat ja nesteet. Huoltokirja ja huoltokuitit tulee säilyttää. Jos autonomistajan käsikirja ei tullut ajoneuvon mukana, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä jälleenmyyjään saadakseen sieltä huoltosuositukset.

6.2 Asiakkaan on kohtuullisesti suojattava ajoneuvonsa lisävaurioilta. Jos asiakas ei toimi näin, kaikki lisävauriot ovat asiakkaan vastuulla.

6.3 Korjaamon on hankittava laskutuslupanumero meiltä ennen korjauksia tai osanvaihtoja.

6.4 Asiakkaan tulee olla yhteistyössä tutkiessamme rikkoutumista. Asiakkaan on annettava meidän tutkia ajoneuvonsa, jos pyydämme siihen lupaa. Meillä ei ole velvollisuutta tarkastaa ajoneuvoa tai vahvistaa sen kuntoa ennen korjauksia tai niiden valmistumisen jälkeen.

6.5 Asiakkaan on pyydettäessä pystyttävä osoittamaan ajoneuvon omistussuhde.


7. Lisäturvan irtisanominen

7.1 Asiakas voi irtisanoa tämän Lisäturvan milloin tahansa Lisäturvakauden aikana ilmoittamalla siitä FinnTakuu Oy:lle kirjallisesti.

7.2 Finntakuu Oy voi irtisanoa tämän Lisäturvan milloin tahansa, jos asiakkaan ajoneuvo romuttuu tai otetaan haltuun, matkamittari on irrotettu tai sitä on muutettu, ajoneuvoa käytetty tavalla, jota Lisäturvaehdot ei kata tai jos maksua Lisäturvasta ei ole suoritettu.

7.3 Jos asiakas irtisanoo tämän Lisäturvan viidentoista (15) päivän sisällä sen alkamispäivästä, palautamme maksun vähennettynä viidenkymmenen viiden euron (55,00) käsittelymaksulla tai käsittelymaksulla, joka on enintään 10 % vuotuisesta maksusta.

7.4 Kun Lisäturva on ollut voimassa yli viisitoista (15) päivää, ja jos sen perusteella ei ole haettu ja saatu korvausta, palautamme käyttämättömän osuuden maksusta, vähennettynä viidenkymmenen viiden euron (55,00) käsittelymaksulla tai käsittelymaksulla, joka on enintään 10 % vuotuisesta maksusta. Käyttämätön osuus lasketaan voimassa olleiden vuorokausien mukaan.

7.5. Jos tämän Lisäturvan perusteella on haettu ja maksettu korvausta, maksua ei palauteta.

7.6. Palautus maksetaan sille taholle, joka on suorittanut Lisäturvamaksun Finntakuu Oy:lle.

Lisäturvan irtisanomiskaavake löytyy Lisäturvaehtojen loppuosasta kohdasta Liite 2.


8. Lisäturvat

Lisäturva Plus

Moottori
Seuraavat moottorin sisällä olevat voidellut osat: nokka-akseli ja laakerit, kiertokanget ja laakerit, kampiakseli ja päälaakerit, öljypumppu, työntötangot ja nostimet, männät, männänrenkaat ja -tapit, keinuvarret ja laakeriholkit, jakoketjun rattaat ja -ketjut, venttiilijouset, -ohjaimet ja -istukat (ei ohjaimen tiivisteet), imusarja, pakosarja, pakokaasun kierrätysventtiili (EGR), öljyputket, kampiakseli, hihnapyörät, öljypohja, kiertomoottorin kotelo, jakopään hihna/ketju ja kiristin, vesipumppu. Kannet, kotelot, moottorilohko ja sylinterinkannet sisältyvät Lisäturvan piiriin vain, jos ne vahingoittuvat sisäisesti voidellun osan rikkoutumisen takia. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Vaihteisto
Automaatti-, manuaali- tai jakovaihteisto: kaikki sisäiset voidellut osat vaihteiston sisällä, jäähdytysputket (metalli), kiinnikkeet, alennusvaihteen vaijeri, momentinmuunnin, vauhtipyörä, etupumppu, öljypohja, ulkoinen ja sisäinen ohjausyksikkö. Vaihteisto- ja jakovaihteistokotelo, eristeet, tiivisteet ja öljy vain siinä tapauksessa, että vaihteisto puretaan jonkun edellä mainitun osan rikkoutumisen johdosta.

Voimansiirto
Kaikki vetoakselikokoonpanon sisällä olevat voidellut osat, akselit ja tasausnivelet, kumisuojukset, vetoakselin kotelo, vetoakselin tuki, tasauspyörästön kotelo, etunavan vetolukot, vetoakseli, ristinivelet. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Turbo
Ahtimen/turboahtimen (tehdasasennettu) kotelo, sisäiset voidellut osat, öljyputket, kiinnikkeet, ahtopaineen tunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Lisäturva Plus kattaa kaikki edellä mainittujen osien rikkoutumiset lukuun ottamatta omavastuuta. Lisäturva Plus ei kata osia ja artikkeleita, jotka on lueteltu kohdissa "Tapahtumat, joita ei korvata" ja "Lisäturvien yleiset poikkeukset".


Lisäturva Extra

Lisäturva Extra kattaa kaikki Lisäturvassa Plus mainitut osat sekä seuraavat:

Ilmastointi
Kompressori, magneettikytkin, hihnapyöräkokoonpano, termostaattinen paisuntaventtiili, kompressorin katkaisukytkin, paineen kiertokytkin. Ilmastoinnin letkut ja jäähdytysaine vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jarrut
Pääsylinteri, alipaineen tehostin, levyjarrun satula, jarrusylinterit, kuormaventtiili, jarrujen hydrauliset putket ja kiinnikkeet, hydraulinen ohjausyksikkö. Seuraavat ABS-jarrujen osat: jarrutehostin, pyörän nopeusanturit, hydraulinen pumppu-/moottorikokoonpano, paineen muunninventtiili. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytyspuhallinmoottori, jäähdyttimen kenno, lämmittimen kenno ja -moottori, termostaatti, jäähdytinnesteen lämpötilan tunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Sähkötekniikka
Laturi, laturin jännitteensäädin, mittariston taustavalokytkin, sytytyspuola, öljynpaineen anturi, nokka-akselin asentotunnistin, kampiakselin asentotunnistin, lambda-anturi, öljymäärä anturi, ilmamassamittari, imusarjan painetunnistin, kaasupolkimen asentotunnistin, pääjohdinsarja, elektroninen pääohjausyksikkö, voimansiirron ohjausmoduuli, käynnistysmoottori, seuraavat sähköiset kytkimet, joita käytetään manuaalisesti tai mekaanisesti: jarruvalon kytkin, takalasin lämmittimen kytkin (ei rele), ajovalojen kytkin, virtalukko, peilin kytkin (sähkötoiminen), sähkötoimisen peilin moottori, suuntavilkun kytkin, pesupumpun kytkin, ikkunan kytkimet ja pyyhkimenkytkin, pesupumpun moottori ja pyyhkimen moottori (edessä ja takana).Ei ajovalopesuri. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jousitus
Tukivarsi, aurauskulmien säätövarsi, akselit, vääntösauvat, kallistuksenvakain, nivelet (ei ylä- ja alapallonivelet), korkeusanturi. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Polttoainejärjestelmä
Polttoainepumppu, polttoainejakaja, putket (metalli), paineensäädin, säiliön tuki, säiliö, polttoainesäiliön täyttöputki, kaasuläppäkammio, lämmityssäädin, lisäalipainepumppu ja ruiskutuspumppu. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Ohjaus
Kaikki ohjauslaitteen ja ohjaustehostimen pumpun sisällä olevat voidellut osat, ohjaustehostimen letkut ja liitännät, väliakseli, pääakseli, ohjausvaihde ja pumppukotelo, ohjausvarsi, välivarsi, raidetangon päät, yhdysvarsi, ohjauspyörän säätömekanismi, hammastanko. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Lisäturva Extra kattaa kaikkien edellä mainittujen osien rikkoutumisen lukuun ottamatta omavastuuta. Lisäturva Extra ei kata osia ja artikkeleita, jotka on lueteltu kohdissa "Tapahtumat, joita ei korvata" ja "Lisäturvien yleiset poikkeukset".


Lisäturva Ultra

Lisäturva Ultra kattaa kaikki Lisäturvissa Plus ja Extra mainitut osat sekä seuraavat:

Varustelu(vain tehdasasennetut)
Audiokomponentit (ei kaiuttimet/integroitu GPS-järjestelmä), ilmastointilaitteen virtamoduuli, ohjainpiiri ja rele, antenni, ajonestojärjestelmä: kytkimet, releet, anturiti, avattavan katon käynnistyskytkin ja moottori, vakionopeussäädin: moduuli ja elektroninen servo/lähetin-vastaanotin, vahvistin ja käynnistyskytkin, ilmastointilaitteen ja lämmityksen kojelaudan ohjausyksikkö. (ei digitaalinäyttöä), mittaristo: elektroninen tietojen näyttömoduuli/virransyöttö, mittarit ja nopeusmittarin näyttötaulu (ei polttimon ja näytön korjaus),tason säätö, anturit, rajoitinventtiilit ja kompressori. Säädettävän istuimen moottori, voimansiirto ja istuimensäätökytkimet, kattoluukun moottori ja kytkimet, tavaratilan kannen vapautuskytkin, kannen vapautussalpa ja moottori, sähkötoimisen ikkunan vaihde, moottori, säädin ja nostonauha. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Lisäturva Ultra kattaa kaikkien edellä mainittujen osien rikkoutumisen lukuun ottamatta omavastuuta. Lisäturva Ultra ei kata osia ja artikkeleita, jotka on lueteltu kohdissa "Tapahtumat, joita ei korvata" ja "Lisäturvien yleiset poikkeukset".


Lisäturva Moto (moottoripyörille)

Moottori
Seuraavat voidellut sisäiset osat: nokkaakseli ja nokka-akselin laakerit, kiertokanget ja laakerit, kampiakseli ja päälaakerit, öljypumppu, työntötangot, keinuvivut ja venttiilin nostimet, männät, männänrenkaat ja -tapit, laakeriholkit, jakoketjun rattaat, venttiilijouset, -ohjaimet ja -istukat (ei venttiilinvarren tiivisteet), vesipumppu. Sylinterinkansi(kannet), sylinteriryhmä, sylinteriputket ja venttiilikannet vain, jos rikkoutuminen on aiheutunut Lisäturvan alaisen sisäisen voidellun osan rikkoutumisesta. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Vaihteisto
Seuraavat vaihteiston sisällä olevat voidellut osat: hammasrattaat, laakerit, sisäiset vetovaihteet ja -ketjut, sisäinen vaihteensiirto mekanismi ja kytkentäholkit. Vaihteistokotelo korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen vaihteiston osan (osien) rikkoutumisesta. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Vetopyörästö
Vain akselivetoiset mallit: Kaikki sisäiset voidellut osat vetoakseliston/vetopyörästön kotelossa, vetopyörästön tunnelin laakerointi ja hihnapyörä. Vetopyörästön kotelo korvataan vain, jos vaurio johtuu Lisäturvan alaisen osan rikkoutumisesta. (Vetopyörästön ketjut, hihnat ja hammaspyörät tai ketjun rikkoutumisesta johtuvat vauriot eivät sisälly) Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Polttoaineen syöttö
Polttoainesäiliö, polttoainepumppu, polttoainehana ja metalliputket. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Ohjaus
Ohjausakseli, ohjaustanko, ohjaustangot, ohjausakselin mutteri, ohjausiskunvaimennin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jousitus
Kaikki sisäiset voidellut osat etuhaarukkaputkissa. Takajousituksen jouset ja iskuvaimentimen runko, takahaarukka ja takahaarukan laakerointi runkoon. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jarrut
Jarrusatulat, pääsylinterit, takajarrun kiinnikkeet. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Sähkötekniikka
Laturi, manuaaliset sähkökytkimet, käynnistysmoottori, solenoidit, staattorit, jännitteensäädin/tasasuunnin, sytytyksen ohjainlaite. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Mittarit
Polttoainemittari, nopeusmittari, kierroslukumittari, lämpömittari, ampeerimittari, öljymittari. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.


Lisäturva Caravan

Moottori
Seuraavat moottorin sisällä olevat voidellut osat: nokka-akseli ja laakerit, kiertokanget ja laakerit, kampiakseli ja päälaakerit, öljypumppu, työntötangot ja nostimet, männät, männänrenkaat ja -tapit, keinuvarret ja laakeriholkit, jakoketjun rattaat ja -ketjut, venttiilijouset, -ohjaimet ja - istukat (ei ohjaimen tiivisteet), imusarja, pakosarja, pakokaasun kierrätysventtiili (EGR), öljyputket, kampiakseli, hihnapyörät, öljypohja, kiertomoottorin kotelo, jakopään hihna/ketju ja kiristin, vesipumppu. Kannet, kotelot, moottorilohko ja sylinterinkannet sisältyvät lisäturvan piiriin vain, jos ne vahingoittuvat sisäisesti voidellun osan rikkoutumisen takia. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Vaihteisto
Automaatti-, manuaali- tai jakovaihteisto: kaikki sisäiset voidellut osat vaihteiston sisällä, jäähdytysputket (metalli), kiinnikkeet, alennusvaihteen vaijeri, momentinmuunnin, vauhtipyörä, etupumppu, öljypohja, ulkoinen ja sisäinen ohjausyksikkö. Vaihteisto- ja jakovaihteistokotelo, eristeet, tiivisteet ja öljy vain siinä tapauksessa, että vaihteisto puretaan jonkun edellämainitun osan rikkoutumisen johdosta.

Voimansiirto
Kaikki vetoakselikokoonpanon sisällä olevat voidellut osat, akselit, tasausnivelet, kumisuojukset, vetoakselin kotelo, vetoakselin tuki, tasauspyörästön kotelo, etunavan vetolukot, vetoakseli, ristinivelet. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Turbo
Ahtimen/turboahtimen (tehdasasennettu) kotelo, sisäiset voidellut osat, öljyputket, kiinnikkeet, ahtopaineen tunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Ilmastointi
Kompressori, magneettikytkin, hihnapyöräkokoonpano, termostaattinen paisuntaventtiili, kompressorin katkaisukytkin, paineen kiertokytkin. Ilmastoinnin letkut ja jäähdytysaine vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jarrut
Pääsylinteri, alipaineen tehostin, levyjarrun satula, jarrusylinterit, kuormaventtiili, jarrujen hydrauliset putket ja kiinnikkeet, hydraulinen ohjausyksikkö. Seuraavat ABS-jarrujen osat: jarrutehostin, pyörän nopeusanturit, hydraulinen pumppu-/moottorikokoonpano, paineen muunnin-venttiili. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytyspuhallinmoottori, jäähdyttimen kenno, lämmittimen kenno ja -moottori, termostaatti, jäähdytinnesteen lämpötilan tunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Sähkötekniikka
Laturi, laturin jännitteensäädin, mittariston taustavalokytkin, sytytyspuola, öljynpaineen anturi, nokka-akselin asentotunnistin, kampiakselin asentotunnistin, Lambda-anturi, öljymäärä anturi, ilmamassamittari, imusarjan painetunnistin, kaasupolkimen asentotunnistin, pääjohdinsarja, elektroninen pääohjausyksikkö, voimansiirron ohjausmoduuli, käynnistysmoottori, seuraavat sähköiset kytkimet, joita käytetään manuaalisesti tai mekaanisesti: jarruvalon kytkin, takalasin lämmittimen kytkin (ei rele), ajovalojen kytkin, virtalukko, peilin kytkin (sähkötoiminen), sähkötoimisen peilin moottori, suuntavilkun kytkin, pesupumpun kytkin, ikkunan kytkimet ja pyyhkimenkytkin, pesupumpun moottori ja pyyhkimen moottori (edessä ja takana), ei ajovalo pesuri. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jousitus
Tukivarsi, aurauskulmien säätövarsi, akselit, vääntösauvat, kallistuksenvakain, nivelet (ei ylä- ja alapallonivelet), korkeusanturi, Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Polttoainejärjestelmä
Polttoainepumppu, polttoainejakaja, putket (metalli), paineensäädin, säiliön tuki, säiliö, polttoainesäiliön täyttöputki, kaasuläppäkammio, lämmityssäädin, lisäalipainepumppu ja ruiskutuspumppu. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Ohjaus
Kaikki ohjauslaitteen ja ohjaustehostimen pumpun sisällä olevat voidellut osat, ohjaustehostimen letkut ja liitännät, väliakseli, pääakseli, ohjausvaihde ja pumppukotelo, ohjausvarsi, välivarsi, raidetangon päät, yhdysvarsi, ohjauspyörän säätömekanismi, hammastanko. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Varustelu (asunto-osa)

  • Lämminvesijärjestelmä: lämminvesivaraaja, termostaatti, kiertovesipumppu, käyttöpaneeli.
  • WC/jätevesijärjestelmä: moottori, pumppu, solenoidi, huuhtelukokoonpano.
  • Tuorevesijärjestelmä: vesipumppu, vesisäiliö, vesihana.
  • Ilmastointi: kompressori, termostaatti, puhallin-/tuuletinmoottori, käyttöpaneeli.
  • Liesi ja uuni: termostaatti, vastus, käyttöpaneeli.
  • Lämmitysjärjestelmä: poltin, poltinkokoon- pano, sytytin, termostaatti, puhallinmoottori, kiertovesipumppu, käyttöpaneeli.
Eristeet, tiivisteet, letkut ja putket vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.


9. Yksityisyyden suoja ja turvallisuus

Me kunnioitamme meille annettuja henkilökohtaisia tietoja ja teemme parhaamme niiden suojaamiseksi. Pidämme yksityisyyden suojaa tärkeänä toiminnassamme. Säilytämme annetut tiedot luottamuksellisina ja käytämme niitä vain omiin käyttötarkoituksiimme: asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, tilastointiin sekä palveluidemme tarjoamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.


10. Valitukset

Jos asiakkaalla on syytä valitukseen, tulee ottaa yhteyttä FinnTakuuseen. Jos tapaus ei selviä, voidaan ottaa yhteyttä kuluttajaviranomaisiin, jos halutaan saada puolueetonta apua koskien valitusta. Tämä menettely ei heikennä asiakkaan laillisia oikeuksia.

Kuluttajariitalautakunta
Kaikukatu 3 A
PL 306, 00531 Helsinki
Puh. 010 366 5200 (vaihde)
Fax. 010 366 5249
www.kuluttajavalituslautakunta.fi


11. Yhteystiedot

FinnTakuu Oy
Takojankatu 1 C
33540 Tampere
Puh. 010 616 8080, Fax. 010 616 8087
sähköposti: info(ät)finntakuu.fi
Internet: www.finntakuu.fi
Y-tunnus: Y1935008-6

sulje